Nawigacja

 • Konkurs matematyczny KANGUR

  14 marca to Dzień Liczby Pi, święto coraz częściej obchodzone w Polsce w wielu uczelniach i szkołach. Dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina. W tym roku zaraz po święcie liczby Pi miał miejsce Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR. W naszej szkole 20 najtęższych matematycznych umysłów zmagało się z różnorodnymi zadaniami rachunkowymi i logicznymi. Wszyscy pracowali w wielkim skupieniu. Wyniki poznamy w czerwcu.

  Życzę wszystkim uczestnikom przynajmniej wyróżnień.

  Zobacz zdjęcia

 • Informacja dla Rodziców dotycząca rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

  Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, prowadzona przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2018/2019

   

  I) Przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

  1) Do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej

  2) Zgłoszenie dotyczy:

  – dzieci 7 letnich – urodzonych w roku 2011 (oświadczenie woli rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

  – dzieci 6 letnich – urodzonych w roku 2012, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę podjęcia nauki przez dziecko 6-letnie, pod warunkiem, że dziecko odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, a jeśli nie odbyło obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy I SP)

  Dokumenty (oświadczenie woli lub wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły)należy złożyć w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. do dnia 09.03.2018 r.

  II) Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły ( karta zgłoszenia)

  Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej określiła kryteria rekrutacji na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

   

  Lp.

  Kryteria postępowania rekrutacyjnego

  Liczba punktów

  Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

  1.

  Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole

  5 pkt

  Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły

  2.

  Krótsza droga kandydata do wybranej szkoły, niż do szkoły na terenie obwodu zamieszkiwanego przez kandydata

  5 pkt

  Oświadczenie

  3.

  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły

  3 pkt

  Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły

  4.

  Rodzic pracujący na terenie obwodu wybranej szkoły

  2 pkt

  Oświadczenie

   

   

  III. Składanie dokumentów i harmonogram rekrutacji.

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 12.03.2018 r. od godz. 8:00 do 13.04.2018 r. do godziny 15:00
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w  tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w terminie do 20.04.2018 r. do godz. 15:00
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej w dniu 20.04.2018 r. do godz.12:00
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 23.04.2018 r. od godz. 12:00 do 25.04.2018 r. do godz. 15:00
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 26.04.2018 r. do godz. 12:00

  Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca zostanie przeprowadzone w terminie od 20.08.2018 r. od godz. 8:00 do 22.08.2018 r. do godz. 15:00

  Weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym, w terminie do 24.08.2018 r. do godz.15:00

  Podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, w dniu 27.08.2018 r. do godz.12:00

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym, w terminie od 27.08.2018 r. od godz.12:00 do 28.08.2018 r. do godziny 15:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, w dniu 29.08.2018 r. do godz.12:00

   

  Pliki do pobrania

  wniosek_o_przyjecie_dziecka_6-letniego_(z_obwodu_szkoly).pdf

  karte_zgloszenia_dziecka_do_klasy_I_SP_(dla_kandydatow_zamieszkalych_poza_obwodem_szkoly).pdf

  karte_zgloszenia_dziecka_6-letniego_(dla_kandydatow_zamieszkalych_poza_obwodem_szkoly).pdf

  oswiadczenie_droga_do_szkoly.pdf

  oswiadczenie_o_zatrudnieniu_na_terenie_obwodu_szkoly.pdf

  potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_do_klasy_I_szkoly_podstawowej.pdf

   

  W/w potwierdzenie woli rodzice muszą złożyć dopiero wtedy, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do klasy I SP, czyli w terminie od dnia 23.04.2018r. od godz. 12:00 do 25.04.2018r. do godz. 15:00

 • Półkolonia w ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim

  Drugi tydzień ferii zimowych upłynął w ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim pod hasłem półkolonii, organizowanej, jak co roku, dla dzieci z klas I-VI. Uczestniczyło w niej dwudziestu uczniów. Prawie stuprocentowa frekwencja każdego dnia i roześmiane twarze uczestników były najlepszym dowodem na to, że nawet przez ferie warto przyjść do szkoły.

  Poniedziałek wypełniły zajęcia plastyczne i sportowe. Mimo, iż za oknem ciągle sroga zima, uczniowie wykonali kwiaty i barwne motyle, które wykorzystają nie tylko do wiosennego wystroju swoich pokoi, ale też szkolnego korytarza. Zajęcia plastyczne przeplatane były popularnymi zabawami w sali gimnastycznej.

  We wtorek, uczniowie przenieśli się w fascynujący świat klocków Lego i historii Polski przedstawionej z ich pomocą w „HistoryLand”  w Krakowie. Imponujące makiety Bitwy pod Grunwaldem, życia osady w Biskupinie czy bitwy morskiej, przeplatały interaktywne zabawy i ćwiczenia praktycznych umiejętności np. wiązania węzła marynarskiego czy odegrania hejnału z Wieży Mariackiej. Ale chyba największą frajdę zapewniły wszystkim wirtualne loty nad klasztorem na Jasnej Górze, które były możliwe dzięki użyciu gogli VR. Potem były zabawy klockami Lego i wizyta na dworcu kolejowym i autobusowym Kraków Główny. Uczniowie nie tylko zwiedzali nowoczesny dworzec, ale przede wszystkim zdobywali praktyczne umiejętności wykorzystania różnych udogodnień i informacji podczas podróży np. korzystania z rozkładów jazdy, przechowalni bagażu, windy czy zakupu biletów w automacie. Spacer po Rynku Krakowskim był okazją do porównania makiet zbudowanych z klocków Lego z oryginalnymi budynkami.

  Środa przyniosła niezwykłą przygodę  w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Wadowicach, gdzie uczniowie dowiedzieli się bardzo dużo o pracy strażaków, mieli możliwość ubrania się w specjalnie uszyte dla nich strażackie mundury, zapoznania z wyposażeniem strażackich wozów, ale przede wszystkim, dzięki ciekawym zajęciom multimedialnym w sali „Ognik”, mogli przypomnieć sobie zasady bezpiecznego użytkowania różnych urządzeń domowych. Przećwiczyli także praktyczne umiejętności m. in. mogli „ewakuować się” ze specjalnie zadymionego pomieszczenia, co okazało się nie lada frajdą, ale też z pewnością zapisało w pamięci odpowiedzialne zachowania w sytuacji zagrożenia.

  W czwartek, dzieci spotkały się w szkole na zajęciach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, a następnie udały się do Wadowic do WCK na film animowany: „Między nami wampirami”. Dla wielu uczniów było to pierwsze zetknięcie z filmem w 3D.

  Piątek zapisze się w pamięci wielu uczniów zapachem pieczonych i ozdabianych ciastek. Uczniowie własnoręcznie piekli, lukrowali i wymyślali różne słodkie ornamenty na ciastkach, które po powrocie do szkoły rozprowadzą wśród kolegów i nauczycieli, zbierając tym samym fundusze – cegiełki na pomoc Anicie – afrykańskiej dziewczynce, którą nasza szkoła „zaadoptowała na odległość” parę lat temu i co roku opłaca jej kolejny rok nauki w szkole. Ta inicjatywa bardzo jednoczy naszą szkolną rodzinę w podejmowaniu różnych działań i projektów w ramach szkolnego wolontariatu. 

  W imieniu zadowolonych dzieci i rodziców bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się po raz kolejny do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w ramach szkolnej półkolonii.

                                                             Opiekunki: M. Malciak i K. Kopycińska

  Zobacz zdjęcia

 • Informacja dla Rodziców w sprawie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim informuje, że od dnia 05.03.2018 r. do dnia 09.03.2018 r. przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu.

  Od dnia 12.03.2018 od godz. 8:00 do dnia 30.03.2018 r. do godz. 15:00 prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

  Rekrutacji podlegają roczniki: 2012, 2013, 2014, 2015

  Rodzice kandydatów do przedszkola mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim.

  Formularze powyższych pism będą do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim oraz na stronie internetowej szkoły https://spbarwaldsr.edupage.org Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 19.04.2018 r. do godz. 12:00.

  Rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 19.04.2018 od godz. 12:00 do dnia 26.04.2018 r. do godz. 15:00

  Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 30.04.2018 r. do godziny 15:00 .

  Postępowanie uzupełniające – terminy:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 02.05.2018 r. od godz. 8:00 do 14.05.2018 r. do godz. 15:00
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – do dnia 21.05.2018 r. do godz.15:00
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola – w dniu 22.05.2018 r. do godz.15:00
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia 23.05.2018 do dnia 28.05.2018 r. do godz.15:00
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola – w dniu 30.05.2018 r. do godz. 15:00 .

   

   

  Informacje do procedury rekrutacyjnej

  a) Do przedszkola w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

  b) I etap rekrutacji

  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotna matka, samotny ojciec, samotny opiekun prawny)
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

  Kryteria te mają jednakową wartość (po 1 punkcie za każde kryterium).

  c) II etap rekrutacji

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

  W drugim etapie są brane pod uwagę:

  • dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym – wartość 16punktów,
  • dzieci starsze przed młodszymi wg daty urodzenia objęte prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego – wartość 8 punktów
  • oboje rodzice pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – wartość 4 punkty
  • jeden rodzic pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym – wartość 1 punkt
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły podstawowej – wartość 1 punkt,
  • kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – wartość 1 punkt.

  d) Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Kalwaria Zebrzydowska przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanych powyżej.

   

  Pliki do pobrania

  Wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola.pdf

  oswiadczenie_o_braniu_udzialu_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_w_poprzednim_roku.pdf

  oswiadczenie_o_dacie_urodzenia_dzieci_6-letnie.pdf

  oswiadczenie_o_dacie_urodzenia_-dzieci_mlodsze.pdf

  oswiadczenie_o_samotnym_wychowaniu_dziecka.pdf

  oswiadczenie_o_uczeszczaniu_rodzenstwa_do_szkoly.pdfoswiadczenie_o_wielodzietnosci.pdf

  oswiadczenie_o_wielodzietnosci.pdf

  oswiadczenie_o_zatrudnieniu_jednego_rodzica.pdf

  oswiadczenie_o_zatrudnieniu_obojga_rodzicow.pdf

  potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_do_przedszkola.pdf

   

  (W/w potwierdzenie woli rodzice muszą złożyć dopiero wtedy, kiedy dziecko zostanie ZAKWALIFIKOWANE do przedszkola, czyli w terminie od 19 kwietnia 2018 r. od godz. 12:00 do 26 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00)

   

 • Sto lat dla naszych Dziadków

  23 stycznia w naszej Sali świetlicowej gościliśmy niezwykłych gości-naszych kochanych Dziadków.

  Uczniowie klas 0-III pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Były wiersze, piosenki, życzenia, przedstawienie o „Czerwonym Kapturku”, a także taniec Twist. Po występach wnukowie wręczyli własnoręcznie zrobione upominki, które dziadkom się bardzo podobały. Podczas występów dziadkowie mogli się posilić dobrą kawką i ciasteczkiem, które zostało przygotowane przez Rodziców. Życzymy wszystkim Seniorom dużo zdrowia i uśmiechu na każdy dzień.

  Zobacz zdjęcia

 • ZABAWA KARNAWAŁOWA MŁODSZEJ GRUPY WIEKOWEJ

   

  Karnawał to czas na który czekają wszyscy, a najmłodsi najbardziej. W naszej szkole 6 lutego odbyła się zabawa choinkowa. W rytmach muzyki disco i skocznych utworach w kolorowych strojach bawiły się dzieci z klas 0-III. W tym roku zabawę prowadziła grupa „Animatu”. Nie zabrakło konkursów, tańców, eksperymentów, baniek mydlanych, a także balonów. Dzieci miały także możliwość posilenia się dobrą kanapką, ciasteczkiem, a także soczkiem przygotowanym przez Radę Rodziców. Na koniec została wybrana para Król i Królowa balu. Zabawa była bardzo udana. Pragniemy podziękować Radzie Rodziców za sfinansowanie Wodzireja i cudowną zabawę.

  Zobacz zdjęcia

 • ZABAWA KARNAWAŁOWA

  Karnawał każdego roku obchodzi się bardzo hucznie. W tym czasie organizowane są bale, dyskoteki czy maskarady. Tej tradycji nie mogło zabraknąć także w naszej szkole.

  We środę, 7 lutego, uczniowie klas IV-VII oraz II i III gimnazjum bawili się razem podczas zabawy choinkowej na sali świetlicowej naszej szkoły.

  Bal rozpoczęliśmy poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Na deser każdy dostał słodycz w postaci batoników.

  Podczas zabawy towarzyszyła nam muzyka. Uczniowie mogli spróbować swoich sił w wielu konkurencjach organizowanych przez nauczycieli, m.in. w zabawie z krzesłami. Mieli też okazję wykazać się swoimi tanecznymi zdolnościami, np. w tańcu z balonem.

  Na koniec zmęczeni karnawałowym szaleństwem, z uśmiechem udaliśmy się do domów.

  Dawid Paździorko

  Zobacz zdjęcia

 • Otwarcie Trzeciego Oddziału Przedszkola i Wieczór Kolęd

  Dnia 28. 01. 2018r. o godzinie 1400 odbyło się uroczyste otwarcie trzeciego oddziału Przedszkola w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim. Był to jeden z tych szczególnych dni, który wpisał się w historię naszej szkoły.

  Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Pan dr hab. inż. Augustyn Ormanty. Przybyli zaproszeni przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych, lokalnych, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz Wykonawca Robót Budowlanych Pan Stanisław Barzycki.

  Po przecięciu wstęgi i uroczystym powitaniu proboszcz naszej parafii ksiądz Wiesław Widuch dokonał poświęcenia nowych pomieszczeń przeznaczonych do zabawy i nauki dla dzieci z zerówki. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zaprezentowały krótki program artystyczny i wręczyły gościom drobne upominki, następnie wszyscy udali się na poczęstunek.

  Szanowni goście zostali zaproszeni na Wieczór Kolęd, który rozpoczął się o godzinie 1500. Jak co roku ta lokalna uroczystość organizowana w naszej szkole przy współpracy z Radą Rodziców zgromadziła mieszkańców Barwałdu Średniego.

  Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zaprezentowały „Jasełka”, starsze wystąpiły prezentując piękne pastorałki, a wszyscy uczestnicy spotkania włączyli się we wspólne śpiewanie polskich kolęd.

  Zobacz zdjęcia

 • Spotkanie E-DETEKTYWI

  W czwartek 1.02.2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie na temat bezpiecznego zachowania w Internecie. Brali w nim udział uczniowie gimnazjum, a także klasa VII. Pani Dzielnicowa Celina Wróbel oraz p. Marlena Kruczek- Sekuła, specjalista ds. przemocy w Internecie, za pomocą prezentacji multimedialnej pokazały jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas w wirtualnym świecie oraz jak im zapobiegać. Ponadto młodzież dowiedziała się o konsekwencjach jakie wynikają z niewłaściwego korzystania z Sieci i o zasadach, według których powinna postępować.

  Patrycja Faber

  Zobacz zdjęcia

 • Wyniki szkolnego konkursu "Ozdoba świąteczna"

  W dniu 22.12.2017 r. zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu „Ozdoba świąteczna”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej wykonując ozdobę świąteczną dowolną techniką. Dzieci wykazały się niesamowitą pomysłowością. Komisja konkursowa oceniła prace i  przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

   

  MŁODSZA GRUPA WIEKOWA

  I MIEJSCE

  Artur Oczkowski kl. 1

  Maksymilian Mróz kl. „0”

  II MIEJSCE

  Mikołaj Piwowarczyk kl. 1

  Szymon Żołnierek kl. 2

  Klaudia Faber kl. 3

  III MIEJSCE

  Maciej Nowak kl. 3

  Weronika Jarosz kl. 1

  WYRÓŻNIENIA:

  Michał Wądolny kl. 2

  Szymon Dyduch kl. 2

  Nikola Pilch kl. 3

  Wiktoria Leja kl. 2

  Wiktor Mróz kl. 2

  Gabriela Ryłko kl.1

  Aleksandra Korzeniowska kl. „0”

  Julita Drzyżdzyk kl. „ 0”

  Milena Tatar kl. „0”

  Lena Kalęba kl. „0”

  Maja Błachut kl. „0”

   

   

  W klasach IV-VII

  I miejsce:       Emilia Turek kl. 4

  II miejsce:     Nikola Filek kl. 4

  III miejsce:    Julia Jarosz kl. 4 Wiktoria Jarosz kl. 6

  Wyżej wymienionym uczniom zostały wręczone dyplomy i nagrody. Gratulujemy!!!

  Zobacz zdjęcia

 • Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

  W dniu 22. 12. 2017r. uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami przeżywali wigilie klasowe. Było bardzo uroczyście. Wszyscy odświętnie ubrani zasiedli do stołów nakrytych białym obrusem. Dzieląc się białym opłatkiem składali sobie bożonarodzeniowe życzenia. Pachniało choinką i świątecznymi potrawami.

  O godzinie 10:30 wszyscy zgromadzili się na świetlicy szkolnej na uroczystym apelu.

  Uczniowie z klasy I i III SP przypomnieli nam historię Bożego Narodzenia przedstawiając Jasełka.

  Na apelu zostały również wręczone nagrody za najpiękniej wykonane ozdoby świąteczne, a na zakończenie Pani Dyrektor apelowała o bezpieczne spędzenie czasu wolnego od nauki oraz wszystkim złożyła życzenia świąteczne.

  Zobacz zdjęcia

 • Apel "Dokarmiamy ptaki"

  15.12 Młodsza grupa wiekowa zorganizowała apel z okazji dokarmiania ptaków. Zima to piękna pora roku, ale także niebezpieczna dla ptaków. To już nasza coroczna tradycja, która ma na celu uwrażliwić dzieci na potrzebę opiekowania się naszymi małymi skrzydlatymi przyjaciółmi. Dzieci pięknie odśpiewały piosenki, powiedziały wierszyki, przyniosły przepyszne smakołyki, a także opowiedziały parę ciekawostek na temat niektórych gatunków ptaków. Po wystąpieniu odbyła się mała prelekcja na temat ptaszków, które u nas zimują i w jaki sposób potrzebują od nas pomocy. Mamy nadzieję, że dzięki takim występom nasi podopieczni będą zawsze pamiętać w jaki sposób mają się zachować wobec ptaszków i innych zwierzątek.

  Zobacz zdjęcia

 • Bezpieczne Zachowanie w Internecie

  W piątek 15 grudnia 2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. Dzielnicową Celiną Wróbel oraz p. Marleną Kruczek-Sekułą, specjalistą ds. przemocy w Internecie.

  W spotkaniu uczestniczyły dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej.

  Panie poprzez prezentację multimedialną uświadomiły dzieciom jakie zagrożenia wynikają z udostępniania prywatnych informacji w Internecie. Zostały przypomniane zasady bezpiecznego korzystania z Internetu bez naruszania Netykiety. Dzieci zostały poinformowane co zrobić, gdy zagrożenia w Internecie dotykają ich samych.

  Uczniowie nie tylko dowiedzieli się jakie zagrożenia na nich czyhają, ale także zostali uświadomieni o konsekwencjach wynikających z nieodpowiedniego ich zachowania się w Internecie.

  Zobacz zdjęcia

 • Wizyta Świętego Mikołaja

  „Mikołaju, Mikołaju, my czekamy tu na Ciebie…” i doczekaliśmy się, bowiem 6 grudnia do naszej szkoły zawitał niezwykły gość - Święty Mikołaj. Tak długo przez wszystkich oczekiwany. Już od paru tygodni z tą wizytą były związane pewne przygotowania: piosenki, wierszyki, prace plastyczne. Święty Mikołaj przyniósł dla wszystkich i tych małych i tych dużych prezenty. Dzieci pięknie mu zaśpiewały i powiedziały wierszyki w podzięce za jego upominki.

  Zobacz zdjecia

   

 • IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W TENISIE STOŁOWYM 2017

  W dniu ósmym grudnia zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu Wadowickiego w tenisie stołowym.

  Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim reprezentowali:

  • Kamil Wodniak
  • Michał Bodnar

   

  Nasi Gimnazjaliści od trzech lat pokazują bardzo dobrą grę i zaangażowanie w osiąganiu jak najlepszych wyników. Drużynowo nie maja sobie równych w gminie, powiecie i rejonie awansując po raz trzeci do finałów Wojewódzkich.

   

  Michał Bodnar i Kamil Wodniak

  I miejsce

  w Powiecie Wadowickim w grach drużynowych.

  W dniu piętnastym grudnia zostały rozegrane Mistrzostwa Rejonu Wadowickiego zwane również ½ Finałów Wojewódzkich w tenisie stołowym.

  Nasi wychowankowie po raz kolejny spisali się na medal i otrzymali puchar dla najlepszej drużyny.

  Ciężka praca i wylany pot na treningach przynosi efekty.

  Bardzo dziękujemy chłopakom za godne reprezentowanie naszej szkoły w Barwałdzie Średnim i osiąganie tak wspaniałych wyników.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na zawodach Wojewódzkich.

  Zobacz zdjęcia

 • Zajęcia dla uczniów w Instytucie Fizyki UJ w Krakowie

  8 grudnia 2017 odbył się kolejny wyjazd gimnazjalistów do Krakowa na praktyczne zajęcia w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach współpracy jaką nasza szkoła rozpoczęła z tą uczelnią kilka lat temu. W tym roku po raz pierwszy do gimnazjalistów dołączyła klasa VII, która we wrześniu rozpoczęła naukę fizyki. W czasie 90 min zajęć prowadzonych przez asystentów, w pracowniach fizycznych z prawdziwego zdarzenia, 8-mio osobowe zespoły uczniów wykonywały praktyczne zadania i ćwiczenia z zagadnień takich jak m.in: maszyny proste, optyka czy topnienie. Jak zauważają sami uczniowie jest to zupełnie inne spojrzenie na fizykę - nie z perspektywy ławki szkolnej i tablicy, ale świetnie wyposażonych pracowni, w których można wykonywać najróżniejsze doświadczenia! Przed ćwiczeniami, uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili bibliotekę wydziałową. Dla niektórych było to pierwsze zetknięcie z w pełni skomputeryzowaną biblioteką na miarę XXI wieku. Pracownice biblioteki bardzo ciekawie oprowadziły uczniów po wystawie poświęconej Marianowi Smoluchowskiemu, wybitnemu polskiemu fizykowi, którego imię nosi Instytut Fizyki UJ.   Po zajęciach i obiedzie przyszła pora na relaks w kinie. W dwóch grupach, zależnie od zainteresowań, uczniowie obejrzeli najnowszy repertuar: „Listy do M.3” i „Ligę Sprawiedliwych”.

  Zobacz zdjęcia

 • Wizyta Policji w młodszej grupie wiekowej

  W dniu 27.11 do naszej szkoły przyjechała nasza Pani Dzielnicowa wraz ze swoim współpracownikiem z Policji z Kalwarii Zebrzydowskiej. Wizyta ta miała na celu przekazanie dzieciom podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz niebezpieczeństw wynikających z nieostrożności pieszych i kierowców. Policjanci przypomnieli również o zachowaniu się wobec nieznajomych, bądź w sytuacjach zagrożenia. Wspólnie z dziećmi przypominali numery alarmowe. Dzieci mogły obejrzeć z bliska kajdanki, pałkę i lizak, obowiązkowe elementy każdego mundurowego. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, o czym świadczyła duża ilość pytań.

  Zobacz zdjęcia

 • ZABAWA ANDRZEJKOWA

  W dniu 27.11.2017r. w naszej szkole odbyła się długo oczekiwana przez uczniów zabawa andrzejkowa przygotowana przez Samorząd Szkolny. Dla uczniów klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych została zorganizowana dyskoteka.

  Nie mogło zabraknąć również wróżb. Uczniowie mogli dowiedzieć się co czeka ich w przyszłości: szczęście, pieniądze, pech czy może jakaś inna niespodzianka. Całą imprezę uświetniła nam fantastyczna muzyka, którą przygotowali członkowie samorządu szkolnego. Zabawa trwała od 14.00 do 16.00. Uczniowie bawili się znakomicie. Wszyscy byli zmęczeni, ale zadowoleni. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą i spokojną zabawę.

  Zobacz zdjęcia

 • "Żywa lekcja historii"

  10 XI br. cała społeczność szkolna wzięła udział w „żywej lekcji historii”.

  Tym razem tematyka pokazu związana była z rocznicą odzyskania niepodległości.

  Mowa więc była o Napoleonie i nadziejach Polaków z nim związanych, kolejnych bitwach i powstaniach, które ostatecznie doprowadziły nas do celu – upragnionej NIEPODLEGŁOŚCI.

  Aktorzy zaprezentowali szereg strojów z epoki i kopie uzbrojenia z tamtego okresu. W barwny sposób przedstawili ten okres w naszych dziejach.

  Ciekawa i humorystyczna opowieść, kontakt z uczniami, którzy odgrywali w różnorakie role i mieli niepowtarzalną okazję włożenia strojów historycznych oraz mogli wszystkiego dotknąć i o wszystko zapytać, niezapomniane wrażenie.

  Zobacz zdjęcia

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego i Gimnazjum nr 7 im. św. Jana Kantego w Barwałdzie Średnim
  Barwałd Średni 70
  34-124 Klecza Górna
 • 33 876 52 24

Galeria zdjęć