Nawigacja

Aktywna Tablica

Scenariusze lekcji

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji plastyczno- technicznej

dla klasy II

 

Prowadzący: Ewelina Mirocha

Temat bloku: Kończy się lato

Temat dnia: Owocowe królestwo

Temat: „Owoce i warzywa”- martwa natura

Cele ogólne:

- rysowanie martwej natury

Cele operacyjne:

Uczeń:

- ogląda obrazy przedstawiające martwą naturę

- rozplanowuje elementy na kartce

- dobiera odpowiednio proporcje, barwy

- wykonuje szkic pracy

- dba o estetykę swojej pracy

Metody:

-słowna: objaśnienie, rozmowa

-percepcyjna: pokaz

-czynna: stawianie zadań do wykonywania

Formy pracy:

- indywidualna

- zbiorowa

Pomoce: kartka z bloku technicznego, ołówek, kredki, obrazy przedstawiające martwą naturę

w formie prezentacji Power Point, gruszki

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do tematu:

a) rozwiązanie rebusu z hasłem martwa natura

b) oglądanie obrazów przedstawiających martwą naturę; rozmowa na temat tego, co

przedstawiają obrazy (pokaz obrazów w formie prezentacji Power Point na tablicy

multimedialnej)

c) próba zdefiniowania przez uczniów czym jest martwa natura

2. Czynności organizacyjno-porządkowe.

Przygotowanie przez uczniów przyborów potrzebnych do wykonania pracy plastycznej.

3. Przygotowanie przez nauczyciela kompozycji z gruszek. Omówienie kompozycji.

4. Praca dzieci:

a) rozplanowanie ułożenia owoców na kartce, dobranie odpowiednich proporcji

b) wykonanie szkicu

c) kolorowanie pracy

4. Ocena prac uczniów i wybór najstaranniej wykonanych prac na gazetkę.

5. Wykonanie wystawy prac przedstawiających martwą naturę w sali lekcyjnej

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego i Gimnazjum nr 7 im. św. Jana Kantego w Barwałdzie Średnim
    Barwałd Średni 70
    34-124 Klecza Górna
  • 33 876 52 24

Galeria zdjęć